Dr.İpek Nurdan Dikmen

Homeopati bir şifa sanatıdır. Bu sanatı icra etmek gerçekten çok uzun soluklu bir eylem planı gerektirmekte. Nasıl bir mimar evi yaparken dengeyi kuramazsa bina yıkılır, Homeopati de aynen buna benzer. Doğru bilgi, doğru zamanda, doğru yerlerden ve doğru kişilerden alınarak şifa sanatçısı olunur. LCH bana bu konuda sağlam temeller atmamı ve binayı sağlam temeller üzerinde kurmamı sağladı. Homeopati ile tanışıklığım 12 yıl öncesine dayanmakta. Homeopati nin benzeri benzerle tedavi etme prensibi çok hoşuma gitmişti ve de güncel tıp bilgim ile çözüm bulamadığım konularda bu fikir çok güzel yanıtlar almamı sağlıyordu. Bir acil kiti edindim.Gerektiğinde Homeopat’ıma danışabilmek en büyük mutluluğum idi. Ancak merak da ediyordum.. nasıl öğrenebilirim bu remedileri diye. Ufak ufak okumaya başladım.. 
 
LCH eğitimlerinin başlaması hayatımın dönüm noktası oldu. Artık elimdeki remedilerimi nasıl kullanabileceğimi öğrenmeye başlamıştım. 28 yıllık hekimlik
hayatımdan sonra yeniden öğrenci olmanın mutluluğunu yaşadım ve ikinci bir diplomam daha olacaktı ve de oldu, şükürler olsun…

LCH in bu alanda doğru, güvenilir klasik Homeopati bilgisi sunan Homeopati alanında çok değerli, çok tecrübeli hocalara sahip olan bir eğitim kurumu olduğunu gördüm. Homeopati eğitimine başladıktan sonra ne kadar doğru bir yerde olduğumu fark etmenin verdiği haz ve mutluluk anlatılamayacak kadar güzeldi. Çok güzel hazırlanmış bir müfredat, remedilerin örneklerle ve klinik yaklaşımlarla değerlendirilerek anlatılması, akut ve kronik vakalara yaklaşımlar, vaka takibi, remedilerin potens ve doz ayarlamasının yapılması ,dünyaca ünlü , çok değerli Homeopatlar tarafından yapılan toplantılara Türkçe çeviriler ile katılabilme ayrıcalığı ,ayrıca çok sevdiğim Defne Hocamız’ın LCH öğrencileri için düzenlediği ek remedi dersleri, vaka sunumları , vaka takipleri yapılması gibi önemli sunumlar LCH öğrencileri için çok büyük bir olanak sunmakta..
 
Dr.Selin Erel’in Homeopatik Psikoloji dersleri, Dr. Gamze Arpacı’nın repertuarlar konusundaki büyük yardımları, Ecz.Defne Tahtakıran Hocamızın remedi hazırlama dersleri ve tabii ki Dr. Burçin Aydemir’in mükemmel Anatomi ve Fizyoloji anlatımı gerçekten dinlemeye değer dersler oldu. Mezun oldum ve halen Homeopati’nin bitmeyen ve hiç bitmesini istemediğim eğitimlerine LCH öğrencisi olarak katılabilme imkanına sahibim. Bu olanağı bana sunan LCH yönetimine, Dr.Sandeep Kaila’ ya, Defne Duygu Uslu Hocam‘a ve tabii ki bu ışıklı yolumda beni Homeopati‘nin güzelliği, bilgeliğiyle tanıştıran Dr.Gamze Arpacı Hocam’a sonsuz minnetlerimi sunmayı borç bilirim.

 
Sonsuz sevgilerimle …
Dr.İpek Nurdan Dikmen
 

Homeopathy is a healing art. Performing this art requires a very long-term action plan. Just as an architect can’t find the balance while building a house, the building collapses, and Homeopathy is just like that. You become a healing artist by getting the right information at the right time, from the right places and from the right people. LCH allowed me to lay solid foundations in this regard and build the building on solid foundations. My acquaintance with homeopathy dates back to 12 years ago. I liked the principle of homeopathy to treat like with like, and this idea allowed me to get very good answers on issues that I could not find a solution with my current medical knowledge. I got an emergency kit. It was my greatest happiness to be able to consult my Homeopath when needed. However, I was also wondering… how can I learn these remedies. I started reading little by little.

The beginning of LCH trainings was a turning point in my life. I was starting to learn how to use the remedies I have now. 28 years of medicine
I had the happiness of being a student again after my life and I was going to have a second diploma and it did, thank goodness…

I saw that LCH is an educational institution that has very valuable and experienced teachers in the field of Homeopathy, providing accurate and reliable classical Homeopathy knowledge in this field. The pleasure and happiness of realizing that I was in the right place after I started my homeopathy training was too beautiful to describe. A very well-prepared curriculum, explaining the remedies by evaluating them with examples and clinical approaches, approaches to acute and chronic cases, case follow-up, adjusting the potency and dose of the remedies, the privilege of attending the meetings held by the world-famous and very valuable Homeopaths with Turkish translations, also my beloved Defne. Important presentations such as additional medicine lessons, case presentations and case follow-ups organized by LCH for LCH students offer a great opportunity for LCH students.

Dr. Selin Erel’s Homeopathic Psychology courses, Dr. Gamze Arpacı’s great help in repertoires, medicine preparation lessons of our pharmacist Defne Tahtakıran and of course Dr. Burçin Aydemir’s excellent Anatomy and Physiology lectures were really worth listening to. I graduated and I still have the opportunity to participate in Homeopathy’s never-ending trainings, which I do not want to end, as an LCH student. I would like to express my endless gratitude to the management of LCH, Dr.Sandeep Kaila, Professor Defne Duygu Uslu, who gave me this opportunity, and of course, Dr. Gamze Arpacı, who introduced me to the beauty and wisdom of Homeopathy on this enlightened path.


With my endless love…
Dr. İpek Nurdan Dikmen