Hasan Tak

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanıyım (Dermatoloji). KTÜ Tıp fakültesinde okudum ve asistanlığımıda aynı fakültede yaptım. Şimdi Isparta’dayım. Trabzonluyum, 3 çocuğum var.

Bir arkadaşımın tavsiyesiyle LCH Mayıs 2021 öğrencisiyim. Öncesi 28 yıllık hekimlik hayatımda Homeopatinin adını dahi duymadım. Bazı süpervizyon dersleri alıyorum. Mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimi de düşünüyorum. LCH ile Homeopati’nin işe yaradığına kanaat getirdikten sonra Homeopati’yi öğrenmeye yoğunlaştım. Ama bu bir derya, kaybolmamak lazım. Allah’tan herkese Homeopati ile şifa diliyorum. Bir dileğim de ilerde benim için ” Hala Homeopati’yi öğrenmeye çalışıyor” denilmesi…

I am a Skin and Venereal Diseases Specialist (Dermatology). I studied at KTU Faculty of Medicine and did my assistantship at the same faculty. Now I am in Isparta. I am from Trabzon, I have 3 children.

I am a student of LCH May 2021 at the recommendation of a friend. I had never even heard of Homeopathy in my previous 28 years of practice as a physician. I’m taking some supervision classes. I’m also considering post-graduation training. After concluding that Homeopathy with LCH works, I focused on learning Homeopathy. But this is a sea, you should not get lost. I wish God’s healing to everyone with Homeopathy. One of my wishes is to be told “Still trying to learn Homeopathy” for me in the future.