Melike Çolak

LCH 2021 Ocak grubundanım. İstanbul Silivri’de yaşıyorum. Alternatif şifa kaynaklarıyla uzun süredir ilgileniyorum. Öğrendiğim birçok teknikle bilinçdışı seansları yapıyorum. Hastalık, ilişki problemleri, ebeveynler, çocukluk travmaları vs birçok konu gelebiliyor. Homeopati’yi hayatımın her alanında aktif kullanıyorum. Danışanlarla da iyi ilerliyoruz. Psikoloji ve çocuk gelişimi diğer alanım.

Aynı zamanda çocuk kitapları yazarıyım. Çalışmalarımdan tecrübe ettiğim birçok konuyu 0/5 yaş grubu için sanatsal bir dille yazıyorum.

Bu ailede olmaktan mutluyum. LCH hocalarına çok teşekkür ederim.

I am from LCH 2021 January group. I live in Istanbul Silivri. I have been interested in alternative healing sources for a long time. I do unconscious sessions with many of the techniques I have learned. Disease, relationship problems, parents, childhood traumas, etc. Many issues can come. I actively use homeopathy in all areas of my life. We are also getting along well with clients. Psychology and child development are my other fields.

I am also a writer of children’s books. I write many subjects that I have experienced from my works in an artistic language for the 0/5 age group.

I am happy to be in this family. Thank you very much to the LCH instructors.