Selcen Yüksel

Matematikçiyim, master ve doktoramı Biyoistatistik alanı üzerine yaptım ve 18 yıldır akademisyen olarak bu alanda çalışıyorum. Ankara’da yaşıyorum. Çalıştığım süre zarfında 1000’lerce klinik çalışmanın istatistiksel metodoloji ayağına destek verdim, klinik araştırma etik kurullarında görev aldım…vs. Bu süreçte klinik araştırmalarda sorulan araştırma sorularının çoğunun amacının günü kurtarmak olduğunun farkındaydım ama pandemi döneminde hem metodolojik hem de sonuçları sunmaya ilişkin klinisyenlerin çığrından çıkan etik ihlalleri, benim durgunlaşıp “bu sorunlara yanıt olabilecek güvenilir başka yöntemler olmalı” sorusunu kendi kendime sormama neden oldu. İyi ki oldu, şu an bu nedenle Homeopati bilimini sessizce öğrenmeye çalışıyorum. Şu günlerde Homeopatik yaklaşımla game theory’i birleştiren bir algoritma üzerine kafa yoruyorum, umarım ilerleyebilirim. Saygılarımla.

I am a mathematician, I did my master’s and doctorate on Biostatistics and I have been working in this field as an academician for 18 years. I live in Ankara. During my work, I supported the statistical methodology of 1000s of clinical studies, took part in clinical research ethics committees…etc. In this process, I was aware that the purpose of most of the research questions asked in clinical research was to save the day, but the ethical violations of clinicians, both methodological and presenting results during the pandemic period, caused me to stagnate and ask myself the question “There must be other reliable methods that can answer these problems”. It’s a good thing, that’s why I’m trying to learn the science of Homeopathy quietly at the moment. I’m currently thinking about an algorithm that combines a homeopathic approach with game theory, I hope I can make progress. Kind regards.